Regelverk

I Sverige har vi tillstånd att utöva Muathai enligt följande regler:

Länk till SMTFs (Svenska MuayThaiFörbundet) regelverk där du kan läsa hela regelsamlingen.
Länk till SMTFs (Svenska MuayThaiFörbundet) regelverk i Diplom Muaythai (för barn och ungdomar mellan 10-15 år).

Nedan beskriver vi i korthet de olika klasser man kan tävla i.

TÄVLINGSKLASSER

Indelning av tävlingsklasser syftar till att få så jämbördiga motståndare som möjligt.
En tävlande är kvalificerad att gå B-klass match först då 10 matchers erfarenhet från C-klass matcher erhållits eller man på annat sätt presterat i tävling eller visat sådan skicklighet att man bedöms kapabel att möta motsåndare i klassen.
En tävlande är kvalificerad att gå A-klassmatcher om 10 matchers erfarenhet från B-klass matcher uppnåtts eller om tävlande har visat sådan skicklighet att man bedöms kapabel att möta motståndare i klassen.
Vid matchning ansvarar arrangörens matchmaker för att göra korrekta bedömningar av de tävlande så att endast jämnbördiga motståndare kan mötas. Här ska hänsyn tas till en tävlandes tidigare erfarenhet från exempelvis boxning, kickboxning eller liknande. Vid anmälan till tävling ansvarar anmälaren för att all relevant kampsportserfarenhet för ovanstående syfte delges arrangörens matchmaker. 


A-KLASS

Tillstånd för tekniker med armbågar kan sökas hos SMTF minst tre veckor före matchdatum. 
Utrustning – Boxhandskar, suspensoar samt tandskydd. 


B-KLASS

Inga armbågstekniker får användas och inga knän mot huvud.
Utrustning - Boxhandskar, suspensoar samt tandskydd.


IFMA-KLASS

Internationella amatörregler. Knän mot huvud är godkänd teknik men inga armbågstekniker är tillåtna.  
Utrustning – Boxhandskar, suspensoar, tandskydd, benskydd, huvudskydd.


C-KLASS

Inga knätekniker ovanför bröstkorgen får användas och inga armbågar.
Utrustning – Boxhandskar, suspensoar, tandskydd, benskydd och huvudskydd.
I C-klass Junior 15-17 år ska även kampväst användas och en junior får endast möta en junior. En junior får aldrig möta en senior. 


D-KLASS

Inga knätekniker ovanför bröstkorgen får användas. Inga armbågstekniker.
Utrustning - Boxhandskar, benskydd, huvudskydd, väst samt suspensoar och tandskydd ska användas.
De tävlande, coacher och poängdomare skall vara införstådda att tävlande inte får använda full kontakt mot sin motståndare.
Kontaktgraden skall vara kontrollerad vilket innebär att båda tävlande kan genomföra matchen med bibehållen god teknik och risken för skada eller knockout minimeras. Detta ansvar ligger på ringdomaren. Om tävlande inte följer domarens anvisningar eller visar tendens att vilja använda för hårda tekniker skall ringdomaren direkt stoppa matchen, ansvara att den tävlande förstår att om beteendet fortsätter kommer han/hon att diskvalificeras. Upprepas beteendet skall tävlanden diskvalificeras.
Domaren skall vara vaksam på hårdhetsnivån, speciellt mot huvudet, samt kommunicera med de tävlande under matchens gång för att hålla hårdheten på en skade- och riskfri nivå.
Om en av de tävlande under clinch lyckas dra ner den andres huvud nedanför bröstkorgen 3 gånger under en match ska ringdomaren stoppa matchen då detta visar på oförmåga att försvara sig på ett säkert sätt. 


DIPLOM

För tävling i diplomklass måste den tävlande vara mogen och ha kunskap om att genomföra en diplommatch, ej ha fysiska funktionshinder och vara mellan 10-15 det år han/hon vill börja tävla. En boxare får gå max 2 matcher på en dag med minst en timmes vila mellan matcherna.
Tävlande får som minst väga 30kg.
Tävlande får ej vara ansedd som olämplig att tävla av medicinska skäl enligt obligatorisk läkarkontroll för match-bok samt läkarkontroll före match
Inga knätekniker samt sparkar ovanför bröstkorgen får användas och inga armbågstekniker.
Utrustning - Boxhandskar, benskydd, huvudskydd, väst samt suspensoar och tandskydd.
De tävlande, coacher och poängdomare skall vara införstådda att tävlande inte får använda full kontakt mot sin motståndare.
Kontaktgraden skall vara teknisk vilket innebär att båda tävlande kan genomföra matchen med bibehållen god teknik och risken för skada minimeras. Detta ansvar ligger på ringdomaren.
Om tävlande inte följer domarens anvisningar eller visar tendens att vilja använda för hårda tekniker skall ringdomaren direkt stoppa matchen, ansvara att den tävlande förstår att om beteendet fortsätter kommer han/hon att diskvalificeras. Upprepas beteendet skall tävlanden diskvalificeras.
Domaren skall vara vaksam på hårdhetsnivån, speciellt mot huvudet, samt kommunicera med de tävlande under matchens gång för att hålla hårdheten på en skadefri nivå. 

VIKTKLASSER

Dessa är de olika viktklasser som finns enligt SMTFs regelverk:

Flugvikt 48-⁠51kg
Bantamvikt 51-⁠54kg
Fjädervikt 54-⁠57kg
Lättvikt 57-⁠60kg
Lätt weltervikt 60-⁠63.5kg 
Weltervikt 63.5-⁠67kg
Lätt mellanvikt 67-⁠71kg
Mellanvikt 71-⁠75kg
Lätt tungvikt 75-⁠81kg
Cruiser vikt 81-⁠ 86 kg
Tungvikt 86-⁠91kg
Super tungvikt +91kg